Výše úplaty na školní rok 2017/2018

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činí pro školní rok 2017/2018  činí 240,-Kč. V MŠ zřizované státem, krajem, obcí - bezúplatně od začátku školního roku, který následuje po dni,  kdy dítě dosáhne pátého roku věku (i v případě udělení odkladu školní docházky).

Zavedení povinného předškolního vzdělávání

Od školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (účinnost od 1.1. 2017)

Forma povinného předškolního vzdělávání

Pravidelná docházka v pracovních dnech mimo dny školních prázdnin (viz. Organizace školního roku - MŠMT), 4 souvislé hodiny denně, začátek povinné docházky mezi 6.45.- 8.30 hodinou. Uvolňování dětí a omlouvání neúčasti ve vzdělávání stanoví ředitel  MŠ ve školním řádu.

 

Jiné způsoby povinného předškolního vzdělávání

Individuální vzdělávání - skutečnost je nutno oznámit 3 měsíce před začátkem školního roku (§ 34 b ŠZ)

vzdělávání v přípravné třídě ZŠ- děti s povoleným odkladem školní docházky

vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

 

Zvýšení cen stravného

Od 1.9. 2014 zvýšení cen stravného.

Strávníci 3-6 let - celodenní stravné 30kč.

Strávníci od 7 let - celodenní stravné 33kč.    

 

Značení alergenů v jídelním lístku

od 13.12. 2014 vzniká povinnost školním jídelnám označovat v jídelním lístku alergeny, který daný předmět obsahuje. Má však pouze funkci informační. Seznam potravinových alergenů je vyvěšen u jídelního lístku. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme v kuchyni MŠ.

 

Daňová sleva za pobyt v MŠ (školkovné)

Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2017 požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v MŠ ( zákon 247/2014 )

Bližší informace Vám podá ředitelka MŠ.