Předplavecká výuka dětí MŠ

Od 5.3. 2018 budeme jezdit každé pondělí v 7.00 hodin do plavání. Podrobné informace  na nástěnce  v MŠ.

 

Informace pro rodiče předškolních dětí

Zápis dětí do 1 ročníku ZŠ na školní rok 2018/2019 se uskuteční: 

Březolupy - 5.4. 2018

Bílovice- 18.4. 2018

Podrobné informace na nástěnce  v MŠ.

 

Plánované akce na měsíc březen v MŠ 

12.3. Návštěva předškolních dětí v ZŠ Bílovice, (dopolední aktivita)

15.3. Návštěva v ZOO- imitační představení pohybů zvířat s aktivní účastí dětí  (dopolední aktivita, tělocvična)

20.3. Velikonoční tvoření s rodiči (odpolední aktivita, tělocvična MŠ)

21.3. Canisterapie (dopolední aktivita, tělocvična MŠ)

Ke všem konaným akcím podrobné informace na nástěnce MŠ