Plánované akce na měsíc listopad

20.11. Logopedická depistáž v MŠ (Mgr. Hrouzková)