Informace

Stránky knihovny


Internetové stránky:

knihovnazlamanec.webk.cz


Obecní knihovna dříve místní lidová knihovna byla pobočkou knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Do majetku obce přešla 1.1.2003 na základě registrace u ministerstva kultury. Tento právní úkon zajistil naší knihovně řadu výhod: z dotací byl zakoupen pro knihovnu nový počítač včetně tiskárny, stát každoročně dotuje významnou finanční částkou i provoz knihovny a naše knihovna může využívat regionálních služeb. Prakticky to znamená, že v knihovně byla zřízena veřejná internetová stanice, díky dotacím není rozpočet obce činností knihovny neúměrně zatížen a knihovna BBB v Uherském Hradišti v rámci regionálních služeb z prostředků obce nakupuje a zpracovává nové knihy. Zároveň buduje regionální knihovní fond, z jehož skladu máme možnost půjčovat si soubory knih, které se obměňují 2-3x ročně.

K 1.1.2007 měla knihovna 3 366 svazků. V letošním roce bude nakoupeno více knih než obvykle, protože jsme získali z Nadace DKS finanční dar v hodnotě 20 000 Kč na nákup nových knih. Stejnou částku přispěl stát prostřednictvím Městského úřadu v Uherském Hradišti na další potřeby knihovny.

Z prostředků Singulární společnosti Zlámanec byly letos předplaceny 4 tituly časopisů: Praktická žena, 100+1 zahraničních zajímavostí, sportovní časopis Hattrick a mariánská Immaculata.

Všechny knihy i časopisy se půjčují čtenářům domů. Provoz internetové stanice platí ministerstvo kultury, takže jeho využívání je pro občany bezplatné. Hradí se jen tisk 2 Kč za stránku. V loňském roce volného přístupu k internetu využili občané 290krát.

  • Výpujční doba
  • Internet
  • Úterý:
    14:00 - 18:00
  • Internet pro veřejnost zdarma

    Úterý:
    14:00 - 18:00