Plánované akce na červen

6.6. Koncert Hradišťánku- KD Uh. Hradiště

10.6. MDD s aktivitami a programem (MŠ)

11.6. Muzikoterapie- Velká cesta kolem světa (MŠ)

20.6. Kouzelná noc v MŠ (starší děti)

24.6. Školní výlet-Dinopark Vyškov

27.5. Rozloučení se školním rokem, pasování předškoláků, vystoupení hudební skupiny MUSICA ANGELICA

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 v MŠ Zlámanec

Zápis se bude konat ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 9.00 – 11. 00 hodin v budově MŠ

Při zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

Do MŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (§ 34 odst.5 školského zákona. Pokud dítě není očkované, musí jeho zákonní zástupci doložit, že je proti…