Plánované akce na květen

2.5.  Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

16.5. Besídka ke Dni maminek (MŠ)

17.5. Společné fotografování (MŠ)

23.5. Divadlo Květinka-Sluníčková pampeliška (MŠ)

24.5. Kouzlo našich bylinek-výukový program (MŠ)

26.5. Vítání občánků (starší děti)

30.5. Skanzen Rochus-výukový program

Plavání: 15.5. 22.5. 29.5.

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 v MŠ Zlámanec

Zápis se bude konat ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 9.00 – 11. 00 hodin v budově MŠ

Při zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

Do MŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (§ 34 odst.5 školského zákona. Pokud dítě není očkované, musí jeho zákonní zástupci doložit, že je proti…