Celkový výtěžek tříkrálové sbírky 2021 v naší obci je

11 759,- Kč

Děkujeme!