Pondělí 14 - 17 hod.

V neodkladných záležitostech kontaktujte mimo úřední hodiny starostu (776 823 317) nebo účetní (608 955 561).