Projekt

Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest je spolufinancován z Programu podpory zmírnění následků sucha v lesích


Celkové způsobilé výdaje projektu:
619 246,23 Kč
Dotace:408 826,00 Kč
Z rozpočtu obce:210 420,23 Kč