Plánované akce na měsíc září

 10.9. Divadlo Lenky Šašínové-MŠ

 12.9. Maňáskové divadlo Sluníčko 

 16.9. Logopedická depistáž v MŠ (Mgr. Hrouzková-SPC)

 19.9. Hudební pohádka-MŠ 

  20.9. Canisterapie v MŠ

 25.9. Podzimní dopolední výlet do Buchlovic (zámecká zahrada, chráněná stanice zvířat) 

Po celý měsíc bude probíhat adaptační program pro nově přijaté děti.

Nový web

Dnes jsme spustili testovací verzi nového webu. Určitě se vám všem bude moc líbit.