Plánované akce na měsíc květen

11.5. Besídka ke Dni matek (MŠ)

18.5. Divadlo Květinka-Kouzelný strom (MŠ)

23.5. Společné fotografování dětí (MŠ)

25.5. Muzikoterapie (MŠ)

30.5. Skanzen Rochůs Mařatice-výukový program