Plánované akce na měsíc září

 10.9. Divadlo Lenky Šašínové-MŠ

 12.9. Maňáskové divadlo Sluníčko 

 16.9. Logopedická depistáž v MŠ (Mgr. Hrouzková-SPC)

 19.9. Hudební pohádka-MŠ 

  20.9. Canisterapie v MŠ

 25.9. Podzimní dopolední výlet do Buchlovic (zámecká zahrada, chráněná stanice zvířat) 

Po celý měsíc bude probíhat adaptační program pro nově přijaté děti.