Plánované akce na měsíc květen

11.5. Besídka ke Dni matek (MŠ)

18.5. Divadlo Květinka-Kouzelný strom (MŠ)

23.5. Společné fotografování dětí (MŠ)

25.5. Muzikoterapie (MŠ)

30.5. Skanzen Rochůs Mařatice-výukový program


Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 ve Zlámanci

Zápis se bude konat ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 9.00 – 11. 00 hodin v budově MŠ

Při zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

Do MŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (§ 34 odst.5 školského zákona. Pokud dítě není očkované, musí jeho zákonní zástupci doložit, že je…

Zápis dětí do MŠ Zlámanec na školní rok 2023/2024

Ředitelka MŠ oznamuje, že zápis dětí do MŠ na školní rok 2023/2024 bude ve čtvrtek 4.5. 2023 od 9.00 – 11.00 hodin v budově MŠ.  Zákonný zástupce u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list 

dítěte. Podrobné informace k průběhu zápisu a kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou uvedeny na webových stránkách obce-sekce MŠ. Bližší…